Vše o nákupu

Odstoupení od kupní smlouvy

Vrácení zboží je obecně zdarma (mimo úhrady nákladů na dopravu při vrácení zboží). Vrácení zboží je možné pouze v původním obalu, nepoškozené, nepoužité a bez známek opotřebení. Zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nelze vrátit.

Bližší podrobnosti o důsledcích odstoupení od smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách.

Všeobecné obchodní podmínky
Impresum

Bezpečnostní informace a pokyny k použití

Všechny údaje a pokyny týkající se zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich poznatcích a zkušenostech, resp. na poznatcích a zkušenostech příslušného výrobce nebo distributor. V žádném případě je není možné považovat za náhradu testů, které se v případě pochybností musejí udělat před použitím výrobku.

Podle konkrétních okolností vztahujích se k požadavkům na materiál a jeho vlastnosti nebo k podmínkám zpracování se mohou skutečné hodnoty lišit od uvedených údajů. Uživatelům výrobku v každém případě doporučujeme, aby si pravidelně na webu www.ploberger.cz nebo na webu dodavatelů (výrobců) příslušné značky vždy ověřili, zda mají nejaktuálnější informace o výrobku, specifické bezpečnostní informace a pokyny k použití.

Společnost Ploberger zaručuje, že její výrobky do data spotřeby splňují uvedené technické vlastnosti. Předpokladem toho je i vhodné skladování, manipulace a použití produktů jen osobami, které k tomu jsou oprávněny a náležitě vyškoleny.

Fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické informace týkající se manipulace s chemickými látkami a jejich skladování nebo likvidace jsou uvedeny na aktuální kartě bezpečnostních údajů vztahujících se k dané látce, resp. je potřeba dodržovat bezpečnostní údaje uvedené na etiketě výrobku. Aktuální karty bezpečnostních údajů najdete na webu www.ploberger.cz nebo vám je na požádání zašleme.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje společnost Ploberger s.r.o., Hakenova 31, 669 02 Znojmo, Česká republika.

Jako obchodní společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Více informací naleznete v našich zásadach ochrany osobních údajů.