Vše o nákupu

Odstoupení od kupní smlouvy

Vrácení zboží je obecně zdarma (mimo úhrady nákladů na dopravu při vrácení zboží). Vrácení zboží je možné pouze v původním obalu, nepoškozené, nepoužité a bez známek opotřebení. Zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nelze vrátit.

Bližší podrobnosti o důsledcích odstoupení od smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách.

Všeobecné obchodní podmínky
Impresum

Bezpečnostní informace a pokyny k použití

Všechny údaje a pokyny týkající se zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich poznatcích a zkušenostech, resp. na poznatcích a zkušenostech příslušného výrobce nebo distributor. V žádném případě je není možné považovat za náhradu testů, které se v případě pochybností musejí udělat před použitím výrobku.

Podle konkrétních okolností vztahujích se k požadavkům na materiál a jeho vlastnosti nebo k podmínkám zpracování se mohou skutečné hodnoty lišit od uvedených údajů. Uživatelům výrobku v každém případě doporučujeme, aby si pravidelně na webu www.ploberger.cz nebo na webu dodavatelů (výrobců) příslušné značky vždy ověřili, zda mají nejaktuálnější informace o výrobku, specifické bezpečnostní informace a pokyny k použití.

Společnost Ploberger zaručuje, že její výrobky do data spotřeby splňují uvedené technické vlastnosti. Předpokladem toho je i vhodné skladování, manipulace a použití produktů jen osobami, které k tomu jsou oprávněny a náležitě vyškoleny.

Fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické informace týkající se manipulace s chemickými látkami a jejich skladování nebo likvidace jsou uvedeny na aktuální kartě bezpečnostních údajů vztahujících se k dané látce, resp. je potřeba dodržovat bezpečnostní údaje uvedené na etiketě výrobku. Aktuální karty bezpečnostních údajů najdete na webu www.ploberger.cz nebo vám je na požádání zašleme.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje společnost Ploberger s.r.o., Hakenova 31, 669 02 Znojmo, Česká republika.

Jako obchodní společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Poslední aktualizace 22.05.2018.

1. Jaké údaje o Vás zpracováváme

Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace:

Datum a čas přístupu na stránky, vaši IP adresu, název a verzi Vašeho prohlížeče, webovou adresu (URL), přes kterou jste vstoupili na tyto webové stránky, soubory Cookies (viz bod 2) a informace, které nám poskytnete vyplněním formuláře pro další kontakt nebo přihlášením se k odběru našeho Newsletteru, přihlášením se k účasti k soutěžím nebo registrací v našem online- shopu.

Neexistuje z Vaší strany povinnost poskytnout nám Vaše data, o které Vás žádáme na těchto stránkách. V takovém případě ovšem nemůžeme zaručit, že budete moci používat tyto webové stránky v plném rozsahu.

2. Cookies

Na těchto webových stránkách jsou využívány soubory Cookies. Soubor Cookie je malý soubor, který je uložen do počítače při návštěvě webových stránek. V zásadě se soubory Cookies používají k tomu, aby poskytly uživatelům další funkce na webových stránkách. Mohou být např. využívány k tomu, aby Vám pomohly efektivněji procházet webové stránky, umožnily vrátit se na stránky, které jste opustili a/nebo zapamatovat si Vaše preference při procházení webů. Soubory Cookies nemohou číst, měnit nebo upravovat žádná jiná data ve Vašem počítači.

Většina souborů Cookies používaných na těchto stránkách jsou tzv. dočasné soubory Cookies. Po opuštění webu jsou automaticky vymazány. Trvalé soubory Cookies zůstanou v počítači, dokud je sami neodstraníte. Tyto trvalé soubory Cookies slouží k tomu, abychom Vás poznali při Vaší příští návštěvě našeho webu.

Pokud chcete mít soubory Cookies ve Vašem počítači pod kontrolou, můžete v prohlížeči nastavit upozornění v případě, že chce web tyto soubory uložit. Soubory Cookies můžete také zablokovat nebo vymazat, pokud již byly v počítači uloženy. Pokud potřebujete více informací, jak tyto kroky nastavit, použijte funkci "Nápověda" ve vašem prohlížeči.

Mějte na paměti, že blokování nebo smazání souborů Cookies může mít vliv na plnohod-notné využívání tohoto webu.

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. poskytování webových stránek, jejich vylepšování a rozvoj
 2. tvorba a využívání statistik
 3. odhalování, zabránění a zjišťování útoků na tyto webové stránky
 4. reakce na Vaše požadavky
 5. zpracování Vaší účasti v soutěžích
 6. zpracování Vašich objednávek v online-shopu
 7. rozesílání pravidelného Newsletteru;

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • dle výše uvedených bodů 3.1 až 3.4 - náš oprávněný zájem k naplnění jednotlivých účelů, které jsou vyjmenovány v bodě 3.1 až 3.5;
 • dle výše uvedeného bodu 3.6 – nezbytná nutnost pro splnění Vámi uzavřené objednávky v našem online-shopu nebo pro provádění předsmluvních kroků na Vaší objednávce;
 • dle výše uvedeného bodu 3.5 a 3.7 – Váš souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena povinnost uchování dle právních předpisů.

5. Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely budou Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

 • Mateřská společnost Ploberger Gesellschaft m.b.H, Im Stadtfeld 4, 2070 Retz, Östereich, se kterou vystupujeme jako „společní správci“ (tzn: účely a prostředky zpracování stanovíme společně)
 • Poskytovatelé IT sužeb, které využíváme, např. pro Newsletter na platformě Clever Elements - Clever Elements GmbH Prinzessinnenstr. 19-20, D-10969 Berlin, Deutschland
 • Poskytovatelé reklamních služeb, které využíváme;
 • Poskytovatelé spedičních služeb / dopravci, které využíváme;

Některé z výše uvedených stran jsou mimo vaši zemi nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany osobních údajů v různých zemích může být různá. Poskytujeme Vaše data pouze do zemí, u kterých komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů nebo přijímáme opatření, která zajistí, že všechny subjekty, kterým poskytneme data, mají odpovídající úroveň ochrany údajů. Proto uzavíráme například standardní smluvní doložky. Tyto jsou k dispozici na vyžádání na gdpr@ploberger.cz

Clever Elements ukládá data pro Newsletter (emailové adresy a další data) v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů na svých serverech v Německu. Zde můžete zobrazit zásady ochrany osobních údajů Clever Elements.

6. Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 3.1 až 3.4 uchováváme po dobu 3 měsíců. Případná delší doba bude použita pouze v rozsahu nezbytném k prošetření hlášených útoků na naše stránky.

Pokud se přes naše webové stránky zúčastníte soutěže, budou Vaše osobní data uložena po dobu trvání soutěže a poté po nezbytnou dobu dle právních předpisů nebo lhůty pro uplatnění výher.

Při Vaší registraci pro zasílání Newsletteru budou Vaše údaje uchovány až do okamžiku Vašeho odhlášení zasílání Newsletteru a poté po dobu dle právních předpisů.

Při registraci v našem online-shopu nebo jiným způsobem na našich webových stránkách uložíme Vaše údaje po dobu trvání Vašeho účtu a poté po dobu nezbytnou, dle právních předpisů.

7. Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu EU nebo dozorovému orgánu CZ, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

8. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google používá tzv. soubory Cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu Vašich stránek. Vaše data zpracováváme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu, abychom vytvořili snadno dostupné a nákladově efektivní statistiky přístupu na naše webové stránky.

Informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně IP adresy, adresy URL atd.), vygenerované pomocí souborů Cookie budou předány na servery společnosti Google v USA a tam uloženy. Naše společnost neukládá žádné údaje shromážděné pomocí služby Google Analytics.

Tyto webové stránky využívají možnost anonymizace IP adresy prostřednictvím Google Analytics. Vaše IP adresa bude zkrácena / anonymizována společností Google ihned, jakmile Vaši IP adresu obdrží. Společnost Google použije tyto údaje k posouzení využívání našich webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na našich stránkách a k poskytnutí dalších webových a internetových služeb. IP adresa získaná prostřednictvím Vašeho prohlížeče nebude spojována s ostatními daty společnosti Google.

Vhodným nastavením prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů Cookies. V takovém případě ovšem nebudete moci plnohodnotně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala vaše data pro-střednictvím služby Google Analytics tím, že si stáhnete a nainstalujete následující plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit také kliknutím na níže uvedený odkaz. Tímto bude nastaven soubor Cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvách těchto webových stránek:

Deaktivace Google Analytics

Bližší informace o podmínkách používání služeb od společnosti Google a zásadách ochrany osobních údajů Google naleznete na: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html příp. https://www.google.cz/intl/cs/policies/.

9. Zabezpečení osobních údajů

Společnost Ploberger s.r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost Vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.
Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.
K zajištění bezpečnosti údajů je váš online plobergershop účet chráněn heslem, tzn. že cizí osoby nemají přístup k Vašemu účtu ani k vašim údajům.

10. Přístup k osobním údajům

Můžete zkontrolovat, opravit a aktualizovat informace, vč. osobních údajů, které jste nám poskytli prostřednictvím Vašeho účtu online plobergershopu. Ve Vašem účtu můžete rovněž v nastavení aktivovat, či deaktivovat zasílání informačního letáku (novinky – newsletter).

11. Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv, či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:
Ploberger s.r.o., Hakenova 31, 669 02 Znojmo
T +420 515 267 367
gdpr@ploberger.cz