Životní prostředí

Měníme chování pro lepší zítřek

Jako lidská společnost žijeme v současnosti na příliš vysoké noze – podle výpočtů bychom potřebovali 2,7 x větší planetu, abychom dlouhodobě udrželi náš životní styl a životní úroveň. Tento způsob chování není dlouhodobě udržitelný, neboť, změna klimatu, dobývání vzácných surovin, neustále rostoucí emise CO2 a rostoucí počet obyvatel se týká nás všech.

My v Plobergeru jsme přesvědčení, že hospodářství zaměřené pouze na zisk a růst HDP nemůže být dlouhodobě úspěšné a že udržitelná činnost je důležitým předpokladem pro úspěch v podnikání.

Naším cílem je jednat tak, aby i příští generace mohla budoucnu žit plnohodnotně ve zdravém životním prostředí. „Udržitelné chování “ je nezbytnou součástí naší firemní filozofie, kterou můžete vnímat a vidět každý den.

Měníme chování pro lepší zítřek

Tři základní pilíře

Udržitelnost je u nás zakořeněná ve všech oblastech chování. Naše 3 hlavní pilíře jsou:

  • ohleduplné chování ke všem zaměstnancům
  • vědomá podoba sortimentu a služeb
  • procesy ohleduplné k životnímu prostředí

Díky širokému spektru opatření a činností nejenže vytváříme přidanou hodnotu pro naši firmu, ale i pro společnost a náš životní prostor.

Společnost Ploberger je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod ID EK-F00028153.

Smlouva o sdruženém plnění EKO-KOM

Úspora emisí 2022 EKO-KOM